Kamery Szczawnica

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

Stojí za to uvidieť

Splavovanie Prielomom Dunajca
Splavovanie Prielomom Dunajca
03.12.2018

Splavovanie Prielomom Dunajca je hlavnou atrakciou Szczawnici a okolia. Splavovanie na starovekých pltiach je unikatná aktivita. Splavovanie sa začínach v Sromowcach Wyżnych - možno sa tam dostať zo Szczawnice autobusom, vlastným autom alebo pešo pohodlnou Pieninskou cestou. Prielom Dunajca je roklina vyhĺbená vo vápencových...

Szczawnicka promenáda
Szczawnicka promenáda
03.12.2018

Prechádzková promenáda bola vytvorená pre pohodlie obyvateľov, turistov a hosťov sanatória - cesta s pohľadom na hory, potok Grajcarka aj čerstvým vzduchom sú miesta pre oddych a aktívne travenie voľného času. Korzo v Szczawnici má dĺžku cca. 18000 metrov a je jedným z najdlhších v Poľsku. Začína sa pod dolnou stanicou...

Lanovka na Palenicu
Lanovka na Palenicu
03.12.2018

Palenica je malá, ale malebná hora Malých Pienin, ktorá sa nachádza v priamej blízkosti Szczawnice. Nachádza sa v južnej časti mesta, v údolí Grajcarka. Jej výška je o niečo mene ako 700 m. n m., ale je postačujúca pre rôzne zimné športy, peší výlet a obdivovanie krajiny. Na horu Palenica je možné sa dostať pomocu...

Dietlovo námestie
Dietlovo námestie
03.12.2018

Budovy na Dietlovom námestí sú príkladom poľskej kúpeľnej architektúry z 19. storočia s malým vyplyvom západného úmenia. Pri vchode na Dietlovo námestie sa nachádza budova „Stara Kancelaria“ vystavená v rokoch 1864-65. Miesto prvého kúpeľného domu zaujala v 1864 vila „Pałac“ s krásnou hodinovou vežou v južnej...

« 1 »

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020