Kamery Szczawnica

Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego

Lesnica

Leśnica to słowacka wieś położona w północnej Słowacji. To jedyna miejscowość znajdująca się w całości w sercu pasma górskiego zwanego Pieniny. Dolina Leśnego Potoku w której leży sytuuje Leśnicę jedynie 35 min od Szczawnicy.

Historia Leśnicy sięga końca XIII wieku. Po trzystu latach jej właścicielami stali się zakonnicy z Czerwonego Klasztoru. Usytuowanie Leśnicy pozbawiało ją kontaktu z resztą świata. Dopiero Droga Pienińska, którą zbudowano w latach 1870–1875 ze Szczawnicy umożliwiła rozwój tej miejscowości. Dzięki tej drodze w XIX wieku szczególnie popularne wśród kuracjuszy stały się spacery pomiędzy Śmierdzonką a Szczawnicą. Łączność ze światem poprawiła też droga zbudowana dopiero w 1967 r. z Leśnicy do Wielkiego Lipnika. Po I Wojnie Światowej Leśnica należała do Czechosłowacji a w 1938 r. znalazła się w granicach naszego kraju. Stan ten trwał się do wybuchu II wojny, po której zakończeniu granica ostatecznie przyjęła obecny kształt.

Obecnie w Leśnicy turyści mają do dyspozycji bogatą bazę turystyczną. Liczne pensjonaty, schronisko, sklepy oraz restauracje oferują swoje usługi za przystępną cenę. Jednak największą atrakcję stanowi Przełom Leśnickiego Potoku, o długości ok. 500 m, w którego dolinie wieś jest położona.

Dolina ta tworzy głęboki wąwóz, wcinający się między strome ściany skał Sama Jedna oraz Bystrzyk i Wylizana. Sama Jedna (zwana też Starą Panną) wznosi się nad dno doliny na wysokość ok. 95 m. Ściana Bystrzyka liczy sobie ok. 70 m, a połączonej z nim Wylizanej – 130 m. Przez grań Bystrzyka i Wylizanej prowadził dawniej szlak turystyczny. Sama Wylizana zawdzięcza zaś swą nazwę dzięki nieckom wymytym („wylizanym”) przez wodę.

Od 1987 roku Przełom Leśnickiego Potoku zamieniono w ścisły rezerwat przyrody. Jego bogactwo stanowi m.in,: sosna reliktowa, jałowiec sabiński, skalnica gronkowa, goździk postrzępiony.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020