Kamery Szczawnica

Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego

Splyw Przelomem Dunajca

Spływ przełomem Dunajca jest główną atrakcją Szczawnicy i okolic. Spływ na starodawnych tratwach jest unikalną rozrywką na skalę światową.

Początek spływu rozpoczyna się w Sromowcach Wyżynnych - można tam dojechać ze Szczawnicy busami, samochodami prywatnymi, albo dojść wygodną Drogą Pienińską.

Przełomem Dunajca nazywa się wąwóz wyżłobiony w wapiennych skałach Pienin. Podczas spływu przepływa się pod górą Trzy Korony i podziwia niezmienioną od tysiącleci przyrodę.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020