Kamery Szczawnica

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

Miasto i Gmina
Szczawnica

Lanovka na Palenicu

Palenica je malá, ale malebná hora Malých Pienin, ktorá sa nachádza v priamej blízkosti Szczawnice. Nachádza sa v južnej časti mesta, v údolí Grajcarka. Jej výška je o niečo mene ako 700 m. n m., ale je postačujúca pre rôzne zimné športy, peší výlet a obdivovanie krajiny.

Na horu Palenica je možné sa dostať pomocu lanovky. Lanovka sa začína v centre kúpeľov Szczawnica. Hore sa nachádza Lyžiarska stanica Palenica, ktorú tvoria dve zjazdovky - so strednou aj ťažkou úrovňou.

Okrem zimného obdobia je Lyžiarska stanica Palenica otvorená aj v lete. Vtedy je otvorená vynikajúca gravitačná šmýkačka z vrchu Palenice smerom ku Groniu.

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020