Kamery Szczawnica

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

Szczawnica

Szczawnica - názov obce pochádza od kyselých vôd nazývaných goralmi „szczawami“. Nachádza sa v krásnom údolí Grajcarka právobrežného prítoku Dunajca medzi Pásmom Radziejowej a Malými Pieninami vo výške 430-560 m n. m. v prihraničnej poľsko-slovenskej oblasti.

Od 200 roko je známa ako kúpele. K jej dynamickému vývoju ako kúpeľov došlo v polovici 19. storočia, kedy bol vlastníkom Józef Szalay, ktorý vystavil prvé kúpele, nové kúpeľné budovy a penzióny, vytvoril architektúru pre zdroje: Magdaleny, Walerii, Jana, Szymona, Heleny a Anieli. Rozšíril a modernizoval Kúpeľný park, vystavil kúpeľnú kaplnku. Pozýval k Szczawnici významných ľudí z obdobia, okrem iného významného balneológa Józefa Dietla. V 1876 Szalay zapisuje kúpele krakovskej Akadémie zručností. V 1909 v od Akadémie kúpele kúpil gróf Adam Stadnicki, po II. svetovej vojne došlo k znárodneniu kúpeľov. V 1962 roku Szczawnica získala mestké práva pripojením súsednych obcí - Szlachtowa a Jaworki. Szczawnica je dokonalý východiskový bod pre pešie výlety po Pieninách. Kúpele majú 12 zdrojov minerálnych vôd. Tieto vody sú hydrogénuhličitanové, sodíkové, jodidové, bromidové kyselky, bohaté na minerálne soli a mnohé mikroelementy.     Najmä sa odporučajú pri ochoreniach dychacích ciest, gastritíde, zápchach, pakostnici, artérioskleróze, s vysokou hladinou cholesterolu, osteoporózou.

Szczawnica leží na úpätí hory Bryjarka, v priamom súsedstve Pieninského národného parku, v malebnom údolí Dunajca. Zo všetkých strán vycnievajú horské svahy s ihličnatými a smrekovcovými lesmi. Szczawnica je dokonalý východiskový bod pre pešie výlety po Pieninách. Jednou z najväčších turistických a krajinných atrakcií Szczawnici je prielom Dunajca. Pieninský prielom je hlboko stlačený medzi vápencovými skalami, na úseku medzi Sromowcami Niżnymi a Szczawnicou. Najväčšou turistickou a krajinou zaujímavosťou Pienien, krajinným a prírodným fenomenóm európskeho významu, početné slučky a náhle zakrúty uprostred skál, ktorých výška siaha v niektorých bodoch päťsto metrov. Unikátnou atrakciou je splavovanie prielomom na horských pltiach, ktorý je slávny už od začiatku 19 storočia. Dĺžka splavovania je cca. 20 km, a doba jeho trvania, v závislosti na stave vody, je od 2 do 2,5 hodiny a končí sa v Szczawnici na pltníckom prístave. Môže byť aj predĺžený do Krościenka.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020