Kamery Szczawnica

Von der Europäischen Union mitfinanziertes Projekt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Staatshaushalt durch die Euroregion "Tatry" im Rahmen des Programms für grenzübergreifende Zusammenarbeit Interreg V-A Polen - Slowakei 2014-2020

Szczawnicka promenáda

Prechádzková promenáda bola vytvorená pre pohodlie obyvateľov, turistov a hosťov sanatória - cesta s pohľadom na hory, potok Grajcarka aj čerstvým vzduchom sú miesta pre oddych a aktívne travenie voľného času.

Korzo v Szczawnici má dĺžku cca. 18000 metrov a je jedným z najdlhších v Poľsku. Začína sa pod dolnou stanicou lanovky na Palenicu a vedie pozdĺž potoka Grajcarek.  Z druhej strany sa spája s pešio-cyklistickým chodníkov, ktorý je chodníkom vedúcim na Slovensko, pozdĺž Dunajca.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020