Kamery Szczawnica

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

Szczawnicka promenáda

Prechádzková promenáda bola vytvorená pre pohodlie obyvateľov, turistov a hosťov sanatória - cesta s pohľadom na hory, potok Grajcarka aj čerstvým vzduchom sú miesta pre oddych a aktívne travenie voľného času.

Korzo v Szczawnici má dĺžku cca. 18000 metrov a je jedným z najdlhších v Poľsku. Začína sa pod dolnou stanicou lanovky na Palenicu a vedie pozdĺž potoka Grajcarek.  Z druhej strany sa spája s pešio-cyklistickým chodníkov, ktorý je chodníkom vedúcim na Slovensko, pozdĺž Dunajca.

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020