Kamery Szczawnica

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

Splavovanie Prielomom Dunajca

Splavovanie Prielomom Dunajca je hlavnou atrakciou Szczawnici a okolia. Splavovanie na starovekých pltiach je unikatná aktivita.

Splavovanie sa začínach v Sromowcach Wyżnych - možno sa tam dostať zo Szczawnice autobusom, vlastným autom alebo pešo pohodlnou Pieninskou cestou.

Prielom Dunajca je roklina vyhĺbená vo vápencových horninách Pienin. Počas splavovania sa plyne pod horou Tri koruny a obdivuje nezmenenou od tisícročí prírodou.

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020